Farthinder

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Farthinder

För att ett farthinder ska anläggas på en lokalgata ska fyra eller fem av nedanstående kriterier uppfyllas.

  • Genomgående trafik förekommer
  • Gatan saknar trottoar eller gång- och cykelväg
  • Medelhastigheten överskrider 35 km/h för motorfordon
  • Det finns lekplatser, fritidshem eller skolor utmed gatan
  • Majoriteten av de boende har önskat åtgärder


Om bara tre av punkterna uppfylls kan åtgärder övervägas.

Funderar du på att placera ut blomlådor eller sätta upp varningsskyltar med lekande barn? Kontakta först trafikingenjören för upplysningar. Huvudregeln är att det inte är tillåtet.