Häckar och buskar

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Häckar och buskar

Alla fastighetsägare uppmanas att beskära träd, buskar och häckar för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på gator, gång- och cykelvägar. Växtligheten får inte skymma sikten, dölja vägmärken eller försvåra gaturenhållning och snöröjning.

Över gångbana måste den fria höjden vara minst 2,5 m. Växtligheten får inte heller breda ut sig utanför tomtgräns. Över cykelbana måste den fria höjden vara minst 3,2 m.

På hörntomt får växtligheten inom den så kallade sikttriangeln inte vara högre än 80 cm över gatunivån.

Enligt Plan- och bygglagen är det fastighetsägarens ansvar att se till att olägenhet för trafik inte uppkommer (PBL 8 kap 15 §).

Felanmälan sker till Kontaktcenter. Tillsynsmyndighet är byggnadsnämnden.