Reflexer

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Reflexer

Syns du? Risken att råka ut för en olycka i mörker är tre gånger så stor som i dagsljus. En bilförare upptäcker normalt en fotgängare på 30 meters avstånd. Med reflex upptäcks man redan från 150 meter. Att det är bra med reflexer i mörkret är det nog ingen som ifrågasätter. Men däremot är det inte särskilt många som har det!

Billig livförsäkring

Reflexen är en billig livförsäkring förutsatt att du använder rätt reflexer. Det finns tyvärr en massa reflexer som inte fungerar. Vissa reflekterar inte alls utan skapar bara en falsk känsla av trygghet hos den som använder dem.

En bra reflex måste ha tillräcklig reflektionsförmåga. Det enklaste sättet att kontrollera detta är att fråga säljaren om den är godkänd enligt SIS (Standardiseringen i Sverige). Om den är det, kan du vara säker på att den fungerar.

Tänk på att byta ut dina reflexer efter ett par år. Reflexer är färskvara.