Vatten och avlopp

Skövde VA ansvarar för den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen inom verksamhetsområdena inom Skövde kommun. Vi distribuerar ut vatten till och tar emot samt renar avloppsvatten från ca 45 000 personer. Alla ledningarna med tillhörande anläggningar och avloppsreningsverk som Skövde VA äger, kallas för den allmänna VA-anläggningen. I vårt uppdrag ingår planering, drift och underhåll av anläggningar, dokumentation av det allmänna ledningsnätet, mätning av vattenförbrukning, debitering av avgifter och att leverare ett livsmedelsklassat dricksvatten direkt till din kran.

Skövde VA är en del av Skövde kommun som är helt taxefinanseierad, all vår verksamhet ska bekostas av de taxor vi tar in. Taxan är antagen av kommunfullmäktige och består av två delar, en anslutningsavgift och en brukningsavgift.

Skövde VA har haft en egen årsredovisning, men från och med 2016 kommer Skövde VA´s årsredovisning ligga som en del i Skövde kommuns årsredovisning.

Enskilt vatten och avlopp

Frågor om enskilt vatten och avlopp hänvisas till Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS). Om du planerar ett nytt avlopp eller har du ett gammalt som slutat fungera. Är ni några fastigheter som funderar på att gå samman för att rena avloppsvattnet i en gemensam anläggning, finns det en kommungemensam, kostnadsfri och opartisk resurs som gärna hjälper er, en VA-rådgivare.  

Aktuellt

Östra matningen ny vattenledning runt Skövde

Östra matningen ny vattenledning runt Skövde

Skövde kommun bygger en ny vattenledning runt Skövde för att säkra vattenförsörjningen för framtiden. 21 februari 2017
VA arbete utmed Klagstorpsvägen

VA arbete utmed Klagstorpsvägen

Längsmed Klagstorpsvägen håller Skövde VA på att lägga en ny vattenledning. Det är en förstärkning av nätet som i framtiden kommer att fungera som huvudmatning för hela Skultorps samhälle. 09 november 2016
Fler nyheter