Vattenmätare och fakturaärenden

Kostnaderna för ett fungerande vatten- och avloppssystem täcks av taxor som betalas av abonnenterna. Hur mycket var och en betalar varierar från storlek av vattenmätare och vilka tjänster hushållet har.

Vattenmätare

Vattenmätaren ingår i VA-installationen och tillhandahålls av huvudmannen, den installeras av Skövde VA:s vattenmätartekniker. Har du frågor om din vattenmätare, maila din fråga och du kommer få svar inom 5 arbetsdagar. 

Vattenmätaren mäter hur mycket vatten du använder och måste betala för. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att vattenmätaren inte fryser sönder eller utsätts för annan åverkan. Du har även ansvaret för att placera vattenmätakonsolen enligt de föreskrifter som finns i dokumentet PM till byggherre.

Vinghjulsmätare

Skövde kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2015 att Skövde VA successivt ska genomföra övergång från mekaniska vinghjulsvattenmätare till digitala fjärravlästa vattenmätare. Detta arbete beräknas ta 8 år innan alla kommunens 7 800 vattenmätare är bytta.

Digitalvattenmätare

Autogiro

Genom att låta räkningsbeloppet dras automatiskt från ditt konto slipper du bevaka när betalning ska göras. Autogiroanmälan gör du genom länken till höger.
 

Elektroniska fakturor (privatkund)

Ta emot och betala dina räkningar som elektroniska fakturor direkt i din Internetbank. Du förenklar din vardagsekonomi, slipper räkningarna i brevlådan och dessutom sparar du miljön genom mindre pappershantering. Tjänsten är kostnadsfri. Läs till höger om hur du gör.