VA-taxa 2018

Det du betalar i vatten och avloppsavgift används till att leverera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten, rena avloppsvatten samt ta hand om dagvatten från fastigheter och gator.

Vatten och avloppsverksamheten i kommunen är helt avgiftfinansierad, det vill säga inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande.

Ny VA-taxa 1 januari 2018.


Från och med den 1 januari 2018 höjs brukningsavgiften för vatten och avlopp med 4% och anläggningstaxan höjs med  20%.
Den nya taxan antogs av kommunfullmäktige den 19 juni 2017.

Vad betyder det i kronor och ören?

Höjningen innebär att brukningsavgiften för en villa i Skövde som förbrukar 110 kubikmeter vatten per år ökar med ca 17 kr i månaden eller 202 kr per år.

Höjningen i anläggningsavgiften för en villa med en tomtyta på 800m²  ökar med 21 100kr.