VA-taxa 2018

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

VA-taxa 2018

Det du betalar i vatten och avloppsavgift används till att leverera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten, rena avloppsvatten samt ta hand om dagvatten från fastigheter och gator.

Vatten och avloppsverksamheten i kommunen är helt avgiftfinansierad, det vill säga inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande.

Ny VA-taxa 1 januari 2018.


Från och med den 1 januari 2018 höjs brukningsavgiften för vatten och avlopp med 4% och anläggningstaxan höjs med  20%.
Den nya taxan antogs av kommunfullmäktige den 19 juni 2017.

Vad betyder det i kronor och ören?

Höjningen innebär att brukningsavgiften för en villa i Skövde som förbrukar 110 kubikmeter vatten per år ökar med ca 17 kr i månaden eller 202 kr per år.

Höjningen i anläggningsavgiften för en villa med en tomtyta på 800m²  ökar med 21 100kr.