Avlopp

Skövde kommun tar årligen emot nära 6 miljoner kubikmeter spillvatten.

Reningen sker i huvudreningsverket Stadskvarn samt i de mindre reningsverken i Timmersdala, Tidan och Vreten. Spillvattnet från de olika delarna av kommunen pumpas via pumpstationer, eller rinner via självfall där det är möjligt, till de olika verken. Totalt finns ett 50-tal pumpstationer och övriga avloppsanläggningar i kommunen. Dessa övervakas och styrs från Stadskvarns avloppsreningsverk eller via den dator som används av de som går beredskap.
 
Stadskvarns avloppsreningsverk är ett av de äldsta reningsverken i Sverige och tar om emot 5 av de 6 miljoner kubikmeter spillvatten som kommunen hanterar.

Studiebesök på Stadskvarn avloppsreningsverk

  • Varför ska man inte spola ner trasor i toaletten?
  • Kan man dricka renat avloppsvatten?
  • Luktar det illa på ett avloppsreningsverk?


Det kan vi svara på!
Välkomna att boka ett studiebesök på Skövde avloppsreningsverk. Det är både intressant och allmänbildande att se vart allt vårt avloppsvatten hamnar och hur det renas.
Studiebesöket tar ca 1 timma och anpassas efter åldersgruppen.

Är du intresserad av att komma på ett studiebesök, vänligen fyll i Instresseanmälan studiebesök på Stadskvarns avlposreningsanläggning, skicka in den, så hör vi av oss.