Felanmälan

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Felanmälan

Akuta haverier

Vid akuta haverier på vatten- och avloppsledningar i gatu- och parkmark kontakta:

  • Kontorstid vardagar: Skövde kommuns kontaktcenter 0500-49 80 00
  • Efter kontorstid: 0500-49 97 00

Ej akuta fel

  • Använd gärna vårt kontaktformulär. Du kan då skicka med bilder och peka ut platsen kartan.