Dricksvatten

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Dricksvatten

Vårt viktigaste livsmedel

Vatten är en förutsättning för liv och ingår i ett evigt kretslopp. Vattnet som vi använder idag är samma vatten som vikingarna selgade på och samma vatten som dinosaurierna drack. Vi består själva till största del av vatten och behöver friskt rent vatten varje dag för att överleva.
Vattenkanna
 

Kommunalt dricksvatten

Borgunda vattenverk levererar dricksvatten från Vättern till Skövde tätort, Skultorp, Värsås, Stöpen, Ulvåker, Väring, Timmersdala och Lerdala. Vättervattnet är ett mjukt vatten, vilket betyder att halten av kalcium och magnesium är låg. Detta innebär att man inte behöver tillsätta så mycket tvättmedel för att få tvätten ren. Det räcker med att använda den lägsta dosen enligt förpackningen.

Tidan får sitt vatten från Moholm i Töreboda kommun, detta vattnet är mjukt .
De hushåll som använder vatten från enskild brunn ansvarar själva för sin vattenkvalitet.

I Borgunda vattenverk tas prover varje vecka för att vi ska vara säkra på att kvalitén upprätthålls.
 
Ämne
Enhet
Borgunda/
Vättervatten
Moholm VV/
Tidan  
Livsmedels-
verkets
gränsvärde
pH - ~8,2 ~7,9 7,5-9
Totalhårdhet dH 3,4 3,5 -
Alkalinitet (HCo3) mg/l ~51 ~65 -
Turbiditet (FNU)  -  0,30  <0,10  -
Färg (410nm)  mg/Pt/l  <5,0  <5,0  30
Fluorid (F) mg/l   <0,2  <0,2  1,5
Magnesium (Mg) mg/l 2,2 2,6 30
Kalcium (Ca) mg/l 20 20 100
Sulfat (so4) mg/l 18 9,8 100
Natrium (Na) mg/l 8,4 10 100
Klorid (Ci) mg/l 12 9,7 100
 
 

Enskild dricksvattenbrunn

För information om enskild dricksvattenbrunn, kontakta MÖS (Miljösamverkan Östra Skaraborg).