Återströmning

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Bild på en spolande vattenkran

Återströmning

Vad är återströmning och återströmningsskydd?

Återströmning är rörelsen hos en vätska som i en installation strömmar mot en avsedd riktning. Återströmningsskydd är ett begrepp som omfattar utrustning för att minska risken för att förorenade vätskor genom backströmning påverkar drickskvaliten. Återströmningsskydden består av skyddsdon och skyddsmoduler enligt Svensk Standard SS-EN 1717.

Vilken typ av återströmningskydd som ska väljas beror på vilken kategori vätskan som riskerar att strömma tillbaks in i ledningsnätet har. 

Skövde VA rekomenderar att fastighetsägare som ska installera VA i sin fastighet tar hjälp utav en expert på området och installerar återströmningsskydd av rätt typ och klassning i enlighet med standardföreskrifterna.