Saker som inte hör hemma i avloppet

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Du påverkar, tänk på vad du spolar ner!

I Sverige har vi både toaletter och rent vatten, men vi slarvar och behandlar vårt avlopp som sopnedkast. Detta resulterar i att mycket energi och resurser måste läggas på att hantera allt det skräp som spolas ner.

Bara bajs, kiss och toalettpapper ska spolas ner i toaletten. 9 av 10 svenskar tycker att skräp i toaletten är oacceptabelt visar en undersökning som Svenskt Vatten och SIFO har tagit fram. Trots det så spolar vi tillsammans ner 7 000 ton skräp i våra avlopp varje år. 

Det nedspolade skräpet orskar stopp i ledningsnätet och kan medföra källaröversvämningar och avloppsutsläpp samt föroreningar i vårt vatten.

Köket

Matolja och fett hör till när man lagar mat. Men skölj inte ner fettet med diskvattnet när du är färdig, det korkar igen avloppsledningarna både inne på din fastighet och i det kommunala nätet. Torka istället ur stekpannan eller liknande med ett papper och släng det i soporna!

Badrummet

Hår trasslar till det och ska inte spolas ner i avloppet, där fastnar det och drar till sig fett och annat. Vi måste vara rädda om vårt nät som behöver fungera dygnet runt alla dagar om året. Se till att ha en papperskorg i ditt badrum och släng istället ditt hår där!

Toaletten

I toaletten ska bara bajs, kiss och toapapper vara. Tops är ett stort problem som korkar igen avloppsledningarna tillsammans med håret och fettet, det blir som igelkottar av skräp som förstör ledningar och gör att det i värsta fall svämmar över. Mediciner ska inte heller vara i avloppet utan lämnas in till närmaste apotek.