Kadmium i avloppet

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Kadmium som släpps i avloppet

Det finns inget steg i reningsverket som tar hand om tungmetaller, läkemedel eller färg och det ska inte heller behövas - det ska aldrig hamna i avloppet.
Rening av spillvattnet ger ett slam som restprodukt. Skövde VA har investerat flera miljoner kronor för att behandla slammet så att det går att använda som gödsel. Slammet innehåller höga halter av kväve och fosfor, vilket ger bra gödning och ett kretsloppstänk. Om slammet innehåller förmycket kadmium kan vi inte återföra det till krestloppet utan istället måste slammet tas omhand på annat sätt och det är dyrt.

De tungmetaller som inte binds i slammet under reningsprocessen passarerar obehandlat rakt ut i  Mörkebäcken som leder till Svesån, Tidan och sedan Vänern.

Skövde VA har nu beställt provtagningsutrustning för att lägga ut i avloppsnätets brunnar för att kunna börja spåra utsläppet.