Bild på en person som målar

Måla miljöanpassat

Häll aldrig ut överbliven färg, lösningsmedel eller tvättvatten i vasken!

När vi säger att ingen målarfärg får hamna i avloppet menar vi all färg, oavsett vilken sorts färg du använder!

De ämnen som avloppsreningsverket inte kan rena hamnar antingen i våra bäckar eller i slammet som till stor del sprids på vår åkermark. Därför måste vi alla hjälpas åt och se till att ingen färg hamnar i avloppet.

Även om färgen är vattenbaserad, vattenlöslig, miljömärkt eller benämns som miljövänlig så innehåller de här färgerna ämnen som är skadliga för avloppsreningsverket och miljön.

All färg räknas som farligt avfall och det är viktigt att du gör rent rollers och penslar på rätt sätt. Även färgrester, rengöringstrasor med mera måste tas omhand på rätt så sätt så att miljön inte tar skada.

Mer information