Tack för att du älskar din toa och bara spolar ner kiss, bajs och toapapper!

Bli en miljöhjälte, införskaffa en papperskorg till ditt badrum och släng allt annat där.

 

Tänk på miljön!

Hushållen står för en mycket stor del av föroreningarna i miljön. Därför gör våra små åtgärder i varje hem stor verkan i naturen. Häll/släng därför aldrig följande i avloppet: 

 • Frityrolja, stearin och kattsand
  Ger driftproblem vid avloppsreningsverket. 
    
 • Cigarettfimpar och aska
  Innehåller bl a höga halter av kadmium som förorenar slammet och det renade vattnet.  
      
 • Medicinrester
  Innehåller ämnen som påverkar djur- och växtlivet i våra vattendrag och förorenar även slammet.  
    
 • Motorolja, fotogen, terpentin, fotokemikalier, bensin, aceton, lösningsmedel, färgrester (även vattenbaserat), limavfall och penseltvätt
  Innehåller miljöfarliga ämnen som förorenar slammet och det renade vattnet.