Östra matningen ny vattenledning runt Skövde

Skövde kommun bygger en ny vattenledning runt Skövde för att säkra vattenförsörjningen för framtiden.

Östra matningen kommer att sträcka sig från soldathemmet på Skövde garnison till Fredrikbergsvägen i Södra Ryd. Ledningen kommer att byggas i 10 etapper och beräknas vara klar 2022.

Vattenledningen kommer vara 7 800 m lång är av polyten (PE). Polyten är en plastsort som har lång livslängd pga materialets motståndskraft mot korrosion. Dimensionerna på ledningarna kommer att vara 450 mm och 355 mm. Detta innebär att ledningen kommer att ha en kapacitet på ca 180 l/sek. Dimensionerna har beräknats fram från en modell av Skövdes vattendistributionsystem, denna modell tar hänsyn både till dagens behov samt beräknad behov för Skövde om 100 år.