VA-arbete i Timmersdala på Stensnäsvägen och Ringvägen

Ledningsarbetet som pågår innebär förnyelse av dricksvattenledningarna. Skövde VA kommer även i samband med ledningsförnyelsen byta avloppsserviserna (från huvudledning in mot respektive fastighet).

Arbetet kan innebära att boende i området under tiden kan uppleva att det är stökigt på gatan samt att vattnet kan behöva stängas av emellanåt.

Vattenavstängningarnar kommer att meddelas i förväg.