vattenkran

Ledningsarbete utmed Klagstorpsvägen

Längsmed Klagstorpsvägen håller Skövde VA på att lägga en ny vattenledning. Det är en förstärkning av nätet som i framtiden kommer att fungera som huvudmatning för hela Skultorps samhälle.

Den aktuella etappen går från Skogens förskola upp till Skolvägen.

Förläggningen av denna ledning kommer till övervägande del att ske med styrd borrning. Det är en schaktfri teknik som innebär att ledningen dras under jord! Det som syns ovan jord är endast de kopplingsgropar som vi behöver göra. Det går att dra en ledning under jord upp emot 200 meter i en sträcka.

I ett parti vid Sjötorpssjön kommer även ett helt nytt VA-system med vatten och avlopp att anläggas för att betjäna 5 fastigheter. Denna del kommer att schaktas på traditionellt sätt.