Frågor och svar

Kan jag använda varmvatten ur kranen till matlagningen?  

Helst inte. Varmvattenledningarna i fastigheterna innehåller oftast koppar. Därför kan halten koppar vara hög i varmvattnet, vilket inte är nyttigt. Det kan också finnas bakterier i ledningarna, som gynnas av den höga temperaturen. Värm istället upp kallt kranvatten till matlagningen.