Böja

Verksamhetsområdet för Böja togs av kommunfullmäktige i mars 2017.

En förstudie gällande kommunalt vatten och avlopp till Böja genomfördes våren 2017. Detta efter att beslut om verksamhetsområde för Böja antogs av kommunfullmäktige i mars 2017.
Förstudiens resultat gav en lämplig placering av överföringsledning, dimensionering av ledningsnätet samt en översikt vart lämpliga anslutningspunkter för fastigheterna innanför verksamhetsområdet kan placeras. Vår målbild är att alla fastigheter innanför verksamhetsområdet ska kunna ansluta till det kommunala nätet med självfall.

Nu, hösten 2017, genomförs arbetet med att detaljprojektera överföringsledningen samt att samråda med markägare, länsstyrelsen, trafikverket och resterande ledningsägare i området.