Truvet

Truvet är tillskillnad från de andra områdena inte utpekat i VA-plan.

Kommunen fick i september 2017 ett föreläggande från länsstyrelsen att besluta om verksamhetsområdet eftersom man bedömt att området omfattas av kommunens skyldighet enligt §6, lag 2006:412.

En förstudie för att besluta lämplig försörjning och placering av överföringsledning ska genomföras våren 2018.