Varola

Arbetet i Varola rusar fram!

Överföringsledningen är snart helt färdig och kommer att driftsättas i början av november. Inne i Varola är arbetena påbörjade och vår målsättning är att byggnationen av ledningsnät och VA-anläggning ska vara klart i februari 2018.

Nedan finns en checklista inför sammankopplingen av er VA-installation till kommunens VA-anläggning.

Innan sammankoppling:

  • Få startbesked från bygglovsenheten
  • Skövde VA ska ha lagt servisledningen till er tomtgräns
  • Din/er entreprenör genomfört arbeten med er servis och VA-installation
  • Servisbesiktningen gjord av Peter Malm/Ronnie Svanberg på Skövde kommun
  • Du/ni har satt upp en konsol till vattenmätaren

 

Innan användning:

  • Anslutningsavgiften ska vara betald
  • Vattenmätaren installerad av Per Håkansson Skövde VA
  • Slutbesked från bygglov ska erhållas