Vristulven

Vristulven är det tredje utpekade området i VA-planen.

För detta område finns ännu inget beslut gällande verksamhetsområde taget. Skövde VA har i uppdrag att genomföra en förstudie gällande kommunalt vatten och avlopp för området sommaren 2018. Denna kommer bygga vidare på den information som tagits fram i förstudien till Böja. Där en utpekad placering av överföringsledningen finns samt dimensioner för att förse området med vatten och ta emot avlopp från den samma.

Förslag till verksamhetsområde för Vristulven kommer behandlas antagligen hösten 2018. Byggnationen av Vristulvens kommunala vatten och avloppsledningsnät är planerat att genomföras hösten 2019.