Samråd angående Igelstorp och Skultorps reservvattentäkt

Skövde kommun arbetar med att ta fram vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för följande vattentäkter:

  • Igelstorp reservvattentäkt
  • Skultorps reservvattentäkt

Inom skyddsområdet finns det vattenskyddsföreskrifter med bestämmelse för att reglera verksamheter och aktiviteter i det aktuella området. Syftet med vattenskyddet är att skydda vattentäkten på kort och lång sikt så att vattnet ska kunna användas i ett flergenerationsperspektiv.

Samråd kommer ske för ovanstående vattenskyddsområden under perioden 30 november 2015 till 31 januari 2016. Under samrådsperioden kommer en utställning finnas i Skövde Stadshus entré. Utställning kommer vara bemannad onsdagen den 9 december,  kl 13:00-18:00.

Under samrådsperioden finns det möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkterna ska lämnas skriftligen, senast den 31 januari 2016, till Skövde kommun, Sektor Service, 541 83 Skövde.