Igelstorp och Skultorps reservvattentäkt

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Samråd angående Igelstorp och Skultorps reservvattentäkt

Skövde kommun arbetar med att ta fram vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för följande vattentäkter:

  • Igelstorp reservvattentäkt
  • Skultorps reservvattentäkt

Inom skyddsområdet finns det vattenskyddsföreskrifter med bestämmelse för att reglera verksamheter och aktiviteter i det aktuella området. Syftet med vattenskyddet är att skydda vattentäkten på kort och lång sikt så att vattnet ska kunna användas i ett flergenerationsperspektiv.

Samråd kommer ske för ovanstående vattenskyddsområden under perioden 30 november 2015 till 31 januari 2016. Under samrådsperioden kommer en utställning finnas i Skövde Stadshus entré. Utställning kommer vara bemannad onsdagen den 9 december,  kl 13:00-18:00.

Under samrådsperioden finns det möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkterna ska lämnas skriftligen, senast den 31 januari 2016, till Skövde kommun, Sektor Service, 541 83 Skövde.