Bild på biofraf Odeon

Dags att söka verksamhetsbidrag

Kulturföreningar i Skövde kommun kan nu ansöka om verksamhetsbidrag för år 2020. Ansökningstiden är öppen från 25 juni till 15 september 2019.

Föreningar med kulturell verksamhet kan söka verksamhetsbidrag som är avsett som ett stöd till föreningens kostnader under året. Bidraget är avsett att gynna det lokala kulturlivet och beviljas för verksamhet inom kulturområdet som kultur- och fritidsnämnden finner angeläget att stödja. Verksamheten ska äga rum i Skövde kommun.

Ansökan om årligt verksamhetsbidrag till kulturföreningar söks senast 15 september för kommande verksamhetsår. Bidragets storlek fastställs efter bedömning av kultur- och fritidsnämnden.

 

Mer om ansökan kan du läsa HÄR