Helensparken i Skövde

Fler sommarlovsaktiviteter!

Två nya sommarlovsaktiviteter har tillkommit till årets sommarlovsprogram; dans i Helensparken och en extra speldag på Stadsbiblioteket.

Kommunens sommarlovsprogram har fått tillökning av två aktiviteter i slutet av lovet. 

Den 10 augusti erbjuder Johanna Johansson dansworkshops i Helensparken under titlarna "Dans- mitt sagoalfabet" och "Bad cops tiller tjänst" klockan 11.30 och 15.30. 

Aktiviteterna är gratis, men kräver föranmälan till Johanna på 07307546035.  

Den 12 augusti har SVEROK en extra speldag på Stadsbiblioteket mellan klockan 10.00 till 16.00. Detta är också gratis och passar barn och ungdomar från 7 till 16 år. Ingen föranmälan, men kontakta Martin Brosser om det finns frågor på 072-5116011.

Hela sommarlovsprogrammet finns HÄR