bild på statuetter från Idrottsgalan 2020

Här är de nominerade till Idrottsgalan 2021

Nomineringskommittén till Skövde Idrottsgala har presenterat de nominerade till galan 30 januari 2021.

Malin Toll Hägg, ordförande i Nomineringskommittén konstaterar att kommittén inte haft så många prestationer och tävligsresultat att luta sig mot i arbetet att sålla ut de nominerade till årets priset som tidigare. 

Istället har de fått titta på prestationer utanför själva tävlandet, men som är nog så viktigt för ett rikt och välmående idrottsliv. Bland annat har flera nominerade visat prov på god förmåga till omställning på grund av Covid -19 pandemin.

Drygt 160 nomineringar kom in och de representerar 21 föreningar och 15 olika idrotter.

På idrottsgalans hemsida finns alla nominerade presenterade skovde.se/idrottsgala

Årets Idrottsgala kommer genomföras digitalt utan gäster på plats i Arena Skövde på grund av rådande restriktioner.