Bibliotek

"Meröppet" på filialbiblioteken?

Kultur- och fritidsnämnden har beslutar att 2020 minska de bemannade öppettiderna på biblioteken i Stöpen, Timmersdala och Tidan som ett led av kommunens effektiviseringar. Nu ska förutsättningarna för obemannade öppettider, så kallat ”Meröppet” undersökas för att förbättra servicen och tillgängligheten.

De nya öppettiderna från årsskiftet är en effektiviseringsåtgärd. Det är en deltidstjänst som inte återbesätts efter pensionsavgång.

Detta innebär att biblioteksenheten som bemannar stadsbiblioteket i Kulturhuset, kulturhusinfodisken och biblioteken i Skultorp, Stöpen, Tidan, Timmersdala och Värsås, får en minskad personalresurs på 32 timmar.

 För att biblioteksenheten ska klara bemanningen av filialbibliotek och huvudbibliotek med god arbetsmiljö och bibehållen kvalité måste antalet bemannade öppettider justeras.

Nya öppettider från 2020

Timmersdala Bibliotek

Torsdagar 15.00-19.00

Tidans bibliotek

Tisdagar 15.00-19.00

Stöpens bibliotek

Torsdagar 12.00-18.30

I samband med detta beslutade Kultur- och Fritidsnämnden att utreda möjligheten till så kallat ”Meröppet” på Filialbiblioteken. ”Meröppet” finns redan på ett flertal platser i Sverige och ger låntagare möjligheten att gå till sitt biliotek, låna och lämna tillbaka låneböcker under obemannade timmar med ett taggsystem.