bibliotek

Nära 2 miljoner till biblioteken

Skövde kommun har beviljats pengar från Statens kulturråd till två viktiga bibliotekssatsningar. Projektpengarna kommer från en treårig satsning som heter Stärkta bibliotek och ska användas för att ge förutsättningar för bibliotek att utveckla sin verksamhet.

Bibliotek Mellansjö har beviljats 1,5 miljoner kronor för utveckling av en webbportal kopplad till bibliotekskatalogsystemet Koha (vilket betyder gåva på språket maori). I utvecklingsarbetet av systemet, som är en öppen källkodslösning, samarbetar Bibliotek Mellansjö med de tio kommunerna i Västmanland som också har fått ta emot pengar från Stärkta bibliotek.
— För medborgarna är det viktigt att folkbiblioteken fortsätter att vara självständiga, öppna och demokratiska mötesplatser och att biblioteken själva styr sin egen utveckling oberoende av kommersiella krafter, säger Anna Gullstrand som är bibliotekschef.

Snabbare sökning, tillgänglig information

Bibliotek Mellansjö är ett folkbibliotekssamarbete mellan åtta Skaraborgska kommuner, Tibro, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Töreboda, Gullspång, Tidaholm och Skövde, där Skövde står för en del centrala funktioner.

Den nya portalen kommer att samla all information om medier och evenemang och vara en tydlig ingång till bibliotekskatalogen och annan information för alla kommuner i samarbetet. Det kommer gå snabbare att söka i den nya portalen.

— Det känns fantastiskt att vi får stöd till att fortsätta utvecklingsarbetet med Koha för folkbibliotek i Sverige. Detta kommer göra systemet ännu mer intressant för fler folkbibliotek.

Inköp av nya böcker

Även biblioteket i Södra Ryd har fått pengar från Kulturrådet, 290 000 kronor.

Biblioteket i Södra Ryd har tidigare fått pengar ur potten i syfte att bygga upp en flerspråkig del i biblioteket och har nu fått ytterligare beviljade medel för att fortsätta satsningen.

— Vi vill jobba ännu mer mot målgruppen flerspråkiga och de här pengarna kommer ge oss möjlighet att fortsätta ha en person anställd för att jobba med riktad verksamhet mot målgruppen, berättar Sara Andersson, föreståndare på biblioteket i Södra Ryd.

Med hjälp av de tidigare bidraget från Kulturrådet har biblioteket köpt in böcker och skapat en flerspråkig del i lokalerna. Nästa steg blir att fylla biblioteket med nytt innehåll som förhoppningsvis ska locka nya besökare

— Förhoppningen med den här fortsatta satsningen är att få en bättre dialog med målgruppen och öka delaktigheten. Vi vill veta vad vuxna flerspråkiga personer ser att biblioteket kan vara för dem, säger Sara Andersson