Konstnären Magnus Lönn i utställningen UNDRIEN

Ordrik utställning på Kulturfabriken

UNDRIEN finns överallt eller ingenstans. Kommer jag till UNDRIEN så snart jag har något att undra över? En utställning om ord, bokstäver och fantasi av konstnären Magnus Lönn på Skövde Kulturfabrik öppnar lördag 12 september.

Utställningen UNDRIEN kretsar kring språkliga lekar och ordens kraft att förvandla. Det kan vara en liten förskjutning, en felande länk, en oväntad bokstav i ett bekant ord som ger tankarna ny fart och riktning. Utställningen söker efter fantasins och språkets möjligheter att omskapa. Kan jag hitta till mina egna ord bakom vardagens nötta klyschor? Kan jag genom att ”bråkstava” ta mig bortom språkets klichéer?  

Konstnären Magnus Lönn vill få besökarna att tänka kring ordens betydelse för fantasin. Kanske är orden våra bästa fantastikredskap. I sällskap med dem kan vi röra oss fritt genom det avlånga landskap som löper genom hela UNDRIENDär finns otaliga fynd av högt och lågt som manar till lust att ge namn och att bestämma vad det är eller kommer ifrån. Vad är detta? Var har det suttit? Kan jag ha det till något. Är det början till något jag vill hitta på? Har det ett namn? Har det kanske en historia? 

Utställningen riktar sig framförallt till barn i bokstavsåldern för att stimulera barns språkutveckling, men kan egentligen ses av alla åldrar.  

Läs mer om utställningen på Skövde Kulturfabriks hemsida