Så här kan Billingehov/ Lillegården se ut i framtiden!

Här är den första skissen på hur idrottsområdet Billingehov/ Lillegården kan komma att se ut i framtiden. I onsdags presenterades resultatet av en utredning som fastighetsavdelningen och kultur och fritid gjort och som visar på stora utvecklingsmöjligheter i området.

I ett första steg ska en ny inomhushall byggas. Den kommer kopplas på Billingehovs ishallar och ge plats för en fullstor inomhushall. Här ska skolan Raul Wallenbergs elever ha idrott på dagtid och på kvällar och helger kommer hallen fyllas av föreningsverksamhet. I den nya huskroppen ska även plats för padeltennis, boule, gymnastik och någon form av restaurangverksamhet ritas in. Det är företaget Skövde hem som ska bygga hallen och förhoppningen är att den ska kunna tas i bruk till höstterminen 2020.

På presskonferensen presenterades även andra förslag och visioner för området. I ritningen finns bland annat ett område för en actionpark med, flera planer för olika idrotter och en ny matcharena för fotboll.