Stadsteatern

Stadsteaterns föreställningar ställs in

Skövde kommun har beslutat att ställa in alla föreställningar på stadsteatern tills vidare för att minska risken för spridning av coronaviruset och covid-19. Det innebär att kvällens föreställning, Världens Historia med Özz Nujen och Måns Möller samt morgondagens konsert med Ken Ring ställs in.

Detta är på grund av att Sveriges regering beslutat att samtliga evenemang och större sammankomster som samlar 500 personer eller mer inte får hållas. Det innebär att Skövde kommun kommer att behöva ställa in evenemang med 500 eller fler deltagare. Undantaget är  Skövde stadsteater där samtliga föreställningar ställs in till vidare på grund av att besökarna sitter väldigt tätt.

Vi ber alla med köpt biljett till de berörda föreställningarna att avvakta mer information om eventuellt nytt datum och eventuell återbetalning.

Skövde kommun

Arbete pågår just nu med att se över vilka övriga verksamheter som påverkas av beslutet och hur vi ska genomföra det på ett effektivt sätt. Det är prioriterat att stoppa smittspridningen och kommunen kommer att göra det som krävs för att bidra till det arbetet.

I nuläget vet vi inte vad detta innebär på längre sikt. Vi behöver här och nu fokusera på att göra det vi kan för att stoppa smittspridningen och se till att vi i första hand skyddar våra sköra äldre och andra riskgrupper. Alla måste bidra till detta.

Läs mer om kommunens arbete med coronaviruset och covid-19 här.