Världen öppnas med böcker och berättelser från ditt bibliotek!

Bibliotekets digitala tjänster är som alltid tillgängliga för medborgarna. För att ytterligare förenkla och öka tillgängligheten till bibliotekets erbjudande under utbrottet av covid-19 ändrar vi tillfälligt lånereglerna.

Med ditt lånekort har du tillgång till Biblio-appen för e-böcker och ljudböcker och genom streamingstjänsten Viddla erbjuder vi ett stort utbud av kvalitetsfilm. Maxantalet lån per vecka för e-böcker och ljud-böcker via Biblio utökas från två till tre lån. 

Ingen övertidsavgift kommer att tas ut på böcker, tidningar, ljudböcker och övriga medier på biblioteken i Bibliotek Mellansjö (gamla avgifter tas inte bort utan detta gäller endast aktuella lån och nya lån som görs under perioden). Vid omprövning av beslutet finner du uppdaterad information på bibliotekets hemsidor.)

Gränsen för antal omlån på medier tas tillfälligt bort, men böcker och andra medier där andra låntagare står i kö kommer fortfarande inte gå att låna om.

Biblioteken i Skövde kommun har öppet som vanligt.

Välkommen att kontakta biblioteket om det finns frågor 0500-40 80 70 eller via mejl: stadsbiblioteket@skovde.se