Södra Ryds bibliotek

Vid torget i Södra Ryd hittar du oss, biblioteket som ligger i direkt anslutning till mötesplatsen Flamman och Rydskolan.

Hit är alla välkomna och vi tar gärna emot idéer och önskemål om vad som ska hända på biblioteket.

När du kommer in på biblioteket möts du av avdelningen många språk, böcker för alla.

Här kan du som håller på att lära dig svenska hitta kursböcker. Vi har också samlat lättlästa böcker och böcker på andra språk än svenska. Har du tankar och idéer på vilka böcker vi ska köpa in eller aktiviteter vi ska genomföra, kom gärna och berätta!

Vi är en mötesplats för många olika verksamheter som till exempel hantverksträffar och aktiviteter för barn. Delaktighet och demokrati är viktiga ledord i biblioteket som mötesplats.

Du kan också komma hit och låna en medarbetare från volvo som är en verksamhet som bygger på att företaget ser ett behov av ökad kompetens kring jämlikhet och mångfald i kombination med att vi på biblioteket jobbar aktivt med demokrati och delaktighet i Södra Ryd.  

I biblioteket finns också Medborgarservice där du kan få hjälp och stöttning med kommunärenden, myndighetskontakt och liknande. 

Mer om Medborgarservice HÄR

 V finns på sociala kanaler! Följ oss där för mer tips, inspiration och uppdateringar.

    Följ oss på Instagram

Här finns vi!