Vård och omsorg i Skövde kommun

Skövde kommun har ett brett utbud av stöd, hjälp och omsorg till människor i alla åldrar. Det kan handla om långvarigt eller kortare stöd till dig, din familj eller anhöriga.

De personer som behöver omvårdnadsinsatser eller annat stöd för sin dagliga livsföring ska så långt som möjligt kunna leva och bo som självständiga medborgare i samhället. Insatserna ska präglas av trygghet, ansvarskänsla och respektfullt bemötande. Den som är i behov av vård och omsorg, ska kunna känna trygghet genom att bli bemött med respekt av engagerad personal med ansvarskänsla.

Aktuellt

Viktig information – fördröjning på trygghetslarmen

Viktig information – fördröjning på trygghetslarmen

Nu fungerar återigen hemtjänstens trygghetslarm som de ska. Sedan i lördags förekommer inga fördröjningar. 19 oktober 2020
Äldreboenden öppnar för besök 1 oktober

Äldreboenden öppnar för besök 1 oktober

Från och med torsdag den 1 oktober kommer Skövde kommuns äldreboenden öppna för att ta emot besök. 29 september 2020
Smarta lokaler och fokus på framtiden – Ekedal välkomnar hyresgäster i nya moderna lägenheter

Smarta lokaler och fokus på framtiden – Ekedal välkomnar hyresgäster i nya moderna lägenheter

I och med att det nya äldrecentrumet Ekedal slår upp portarna erbjuds 80 nya lägenheter. 25 september 2020
Successiv öppning av stängda verksamheter inom vård och omsorg

Successiv öppning av stängda verksamheter inom vård och omsorg

I och med det stabilare läget kring covid-19 inom regionen planerar Skövde kommun för att successivt öppna upp stängda verksamheter inom vård och omsorg. 11 september 2020
Fler nyheter