Vård och omsorg i Skövde kommun

Skövde kommun har ett brett utbud av stöd, hjälp och omsorg till människor i alla åldrar. Det kan handla om långvarigt eller kortare stöd till dig, din familj eller anhöriga.

De personer som behöver omvårdnadsinsatser eller annat stöd för sin dagliga livsföring ska så långt som möjligt kunna leva och bo som självständiga medborgare i samhället. Insatserna ska präglas av trygghet, ansvarskänsla och respektfullt bemötande. Den som är i behov av vård och omsorg, ska kunna känna trygghet genom att bli bemött med respekt av engagerad personal med ansvarskänsla.

Aktuellt

Vad tycker äldre om äldreomsorgen?

Nu pågår årets äldreundersökning. 29 mars 2018
Förtydligande angående Skövde kommun bemanningsenhet

Förtydligande angående Skövde kommun bemanningsenhet

Lokalmedia har idag, onsdag den 31 januari, artiklar som handlar om vilka effektiviseringsåtgärder som barn- och utbildningsnämnden har beslutat ska genomföras. 31 januari 2018
Bra betyg för Skövdes äldreomsorg

Bra betyg för Skövdes äldreomsorg

Skövde får bra resultat för såväl hemtjänst som äldreboende när de äldre själva får tycka till. På så gott som alla områden är Skövde bättre än riksgenomsnittet. 28 november 2017
De underlättar sköterskornas vardag

De underlättar sköterskornas vardag

Bara vinnare i Skövdes projekt med serviceassistenter i hemsjukvården. 26 september 2017
Fler nyheter