Ansökan

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Ansökan

Du som är i behov av annat boende med omvårdnadsinsatser har möjlighet att ansöka om detta i form av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

  • Vi behöver ditt samtycke för att få inhämta information från andra professioner och anhöriga för att få en helhetsbild av din situation.

 

Så här går en ansökan till enligt Socialtjänstlagen (SoL):

 

 

Så här går en ansökan till enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Begäran enligt LSS