Äldreomsorg

Trygghetsbostäder & seniorbostäder

För att flytta till en trygghetsbostad eller en seniorbostad krävs ingen ansökan. Vänd dig till kommunen eller respektive privat hyresvärd som erbjuder dessa.

Du som vill bo i någon av kommunens trygghetsbostäder anmäler dig till Skövdebostäder och ställer dig i bostadskö. Kommunen äger och förvaltar trygghetsbostäderna och Skövdebostäder administrerar uthyrningen. Länk till Skövdebostäder finns under "länkar".

 

Servicelägenheter & äldreboende (särskild boendeform)

Huvudinriktningen är att stärka den enskildes möjligheter att bo kvar hemma. När den enskilde har varaktiga och omfattande behov av omvårdnads- och sjukvårdsinsatser eller har behov av tillsyn, trygghet och säkerhet och detta inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet. Ansökan sker hos biståndsenheten och prövas enligt socialtjänstlagen. Blankett hittar du under rubriken "Ansökan" i menyn.

Servicelägenheter är en form av särskilt boende. De flesta  av kommunens servicelägenheter omvandlas till trygghetsbostäder med start under 2016.  Servicehuset vid Käpplunda Gärde är fortfarande särskilt boende och ansökan görs till biståndsenheten. 

Ett äldreboende är ett särskilt boende för personer med stora dagliga behov. Vissa äldreboenden är speciellt avsedda för personer med demenssjukdomar. 

För att på bästa sätt tillgodose den enskildes behov görs en bedömning. Denna bedömning ska ligga till grund för vilken typ av äldreboende eller servicehus den enskilde kan beviljas. Dessutom bör hänsyn tas till personal- och lokalförutsättningar och den enskildes önskemål.