Äldreboende Billingsdal i Timmersdala

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Äldreboende Billingsdal i Timmersdala

I Timmersdala, 2 mil norr om Skövde, ligger äldreboende Billingsdal i trivsam atmosfär och med närhet till vackra Billingen.

Boendet är byggt i ett plan och består av 40 lägenheter varav 20 lägenheter för personer med demenssjukdom. All mat är tillagad i köket, som ligger i direkt anslutning till äldreboendet. Trädgård och ett flertal uteplatser samt en innergård ger stora möjligheter till utevistelse.
Träffpunkt Billingsdal är öppen för de boende och för allmänheten och erbjuder varierande aktiviteter.
Det finns tillgång till bra närservice och kommunikationer.
   
Antal lägenheter för äldreboende: 20
Antal lägenheter för boende med demenssjukdom:
20
   
Adress:
Mariestadsvägen 2
540 16  TIMMERSDALA
 
Telefon avdelningar:
Avdelning 1 (demens) 0511-812 53
Avdelning 2 (demens) 0511-812 56
Avdelning 1 (äldreboende) 0511-817 25
Avdelning 2 (äldreboende) 0511-816 54