Äldreboende Boken i centrala Skövde

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Bokens äldreboende

Äldreboende Boken i centrala Skövde

Äldreboendet Boken ligger i centrala Skövde, i stadsdelen Vasastan.

Boendet består totalt av 40 lägenheter. Till boendet hör en restaurang med eget kök, som är öppet för allmänheten samt en lummig innergård.
   
Antal lägenheter för äldreboende: 16
Antal lägenheter för boende med demenssjukdom:  24
   
 
Adress:
Döbelns gata 3
541 50  SKÖVDE
 
Telefon avdelningar:
Lagunen (demens) 0500-49 73 92
Viken (demens) 0500-49 73 94
Regnbågen (demens) 0500-49 73 95
Forsen (äldreboende) 0500-49 73 91
Älven (äldreboende) 0500-49 73 93
Sjuksköterska 0500-49 73 96