Äldreboende Hentorp

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Hentorps äldreboende

Äldreboende Hentorp

Hentorps äldreboende finns i natursköna Hentorp.

I anslutning till boendet finns Hentorps vårdcentral och S:t Johannes kyrka. Boendet är byggt i två plan och inrymmer 40 lägenheter. Det finns ett flertal uteplatser vilket ger stora möjligheter till utevistelse.
   
Antal lägenheter för äldreboende: 32
Antal lägenheter för boende med demenssjukdom: 8
   
 
Adress:
Gröna vägen 40 B
541 54  SKÖVDE
 
Telefon avdelningar:
Dalen  0500-49 86 88
Hagen  0500-49 84 72
Kullen (demens)  0500-49 86 83
Ängen  0500-49 86 73