Äldreboende Norrmalm

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Äldreboendet Norrmalm

Äldreboende Norrmalm

Äldreboende Norrmalm är centralt beläget i lugnt villakvarter på Norrmalm med närhet till affärscentra och allmän kommunikation.

I anslutning till boendet finns Träffpunkt för sociala aktiviteter samt Restaurang med eget kök, som båda är öppna för allmänheten. Trädgård i söderläge, ett flertal uteplatser och två innergårdar ger stora möjligheter till utevistelse.

Antal lägenheter för äldreboende: 40
Antal lägenheter för boende med demenssjukdom 10

Adress:
Rådmansgatan 31 C
541 45 SKÖVDE
 
Telefon avdelningar:
Blåsippsgränd 0500-49 86 60
Körsbärsgränd 0500-49 86 61
Skogsgränd 0500-49 86 62
Solskensgränd 0500-49 86 63
Gläntan (demens) 0500-49 87 78