Äldreboende Skaraborgs läns sjukhem i centrala Skövde

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Äldreboende Skaraborgs läns sjukhem i centrala Skövde

Skaraborgs läns sjukhem är en egen stiftelse och ligger i centrala Skövde.

Omsorg och trygghet utifrån dina behov erbjuder äldreboendet som har anor från 1890-talet och ligger i en lummig trädgård i centrala Skövde. Vi strävar efter att du som boende hos oss ska känna dig trygg, stimulerad och få en meningsfull dag.
   
Antal lägenheter för äldreboende: 36
   
Adress:
Lögegatan 2
541 30  SKÖVDE
 

Telefon avdelningar:

Avdelning 1 0500-41 13 42
Avdelning 2 0500-41 94 54
 
Mer information finns på Skaraborgs läns sjukhems hemsida, länk under "relaterad information".