Servicelägenheter

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Servicelägenheter

När du inte längre klarar dig hemma med hjälp, kan du ansöka om att få flytta till en servicelägenhet. Ansökan sker hos biståndsenheten som utreder och bedömer ditt behov enligt socialtjänstlagen.

  • En servicelägenhet är särskilt boende och är till för dig som har behov av omvårdnadsinsatser.
  • Servicelägenheter finns på Käpplunda Gärde och här finns omvårdnadspersonal samt nattpatrullens sjuksköterska tillgängliga dygnet runt.
  • Du hyr en lägenhet anpassad för personer med rörelsehinder. Det finns ett-, två- eller trerumslägenheter med kök.
  • Tillsammans med dig görs en bedömning av ditt behov av hjälp enligt socialtjänstlagen.
  • Du betalar för hyra och för den hemvård du får. Trygghetslarm ingår i hyran. (Mer information finns under rubriken Avgifter & kostnader).