Ansökan

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Ansökan om hjälp i hemmet

Ansökan enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL)

Du som är i behov av stöd och hjälp i din vardag har möjlighet att ansöka om detta i form av bistånd enligt Socialtjänstlagen.

  • Du ansöker om hemtjänst hos Skövde kommuns biståndsbedömare.
  • Det brukar ta ungefär 2-4 veckor från första kontakten med biståndsbedömare tills dess att du har ett beslut om hemtjänst.
  • Om din situation är akut prioriteras ditt ärende.
  • Vi behöver ditt samtycke för att få inhämta information från andra professioner och anhöriga för att få en helhetsbild av din situation.

 

Ansökningsprocessen steg för steg: