Fixar-Malte

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Fixar-Malte

Fixar-Malte är ett stöd för dig som är över 65 år och behöver hjälp i hemmet med sådant som kan vara riskfyllt.

Fixar-Malte i Skövde kommun hjälper äldre personer att utföra sysslor som kan innebära risk för  kada. Du kan ringa och boka hjälpen med maximalt fem arbetsdagars framförhållning, se  telefonnummer och telefontid till höger.
 
Lämpliga arbetsuppgifter är byte av glödlampor, gardiner eller annat där du riskerar att falla eller skada dig på annat sätt.    
Arbetet är kostnadsfritt men du får själv bekosta eventuellt material. 
  
Observera
Fixar-Malte utför inte VVS-arbete, elinstallationer, utomhusarbeten, fönstertvätt, städning eller målning. Montering av möbler är inte något skadeförebyggande arbete och ingår därför inte i hans uppdrag.