Dagverksamhet

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Dagverksamhet

Dagverksamhet är en biståndsbedömd insats och ansökan görs hos biståndsenheten.

Det finns två olika inriktningar:

  1. Dagverksamhet Cypressen är för personer med demenssjukdom som bor i eget boende.
  2. Dagverksamhet med social inriktning är för personer med olika typer av funktionsnedsättning och bor i eget boende.


På dagverksamhet träffas man, äter mat och dricker kaffe, umgås och trivs tillsammans. 

Resorna till och från dagverksamhet ordnas efter överenskommelse med taxi.