Dokument Kvalitetsrevision

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Dokument Kvalitetsrevision

Här hittar du riktlinjer och rutiner för arbetet kring kvalitetsrevision. Klicka på länkarna så öppnas dokumentet.

Du som behöver logga in i Stratsys får hjälp i dokumentet nedan  som heter - Inloggning för externa användare.