SAMSA - Samordnad vård- och omsorgsplanering

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

SAMSA - Samordnad vård- och omsorgsplanering

Här nedan finns länkar till dokument om SAMSA.

Styrande dokument (länk till vgregionen.se)

Lathundar/mallar/manualer (länk till vgregionen.se)