Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår är fortfarande hög och därför förlängs de skärpta rekommendationerna i regionen till och med 16 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik, handla ensam, fortsätta arbeta hemma och att hålla avstånd.

Läs mer

Ackrediteringsgrupp - utförare av hemtjänst

Från och med den 1 januari 2011 kan företag ansöka om godkännande att få utföra hemvård på uppdrag av Skövde kommun, sektor vård och omsorg.

Ackreditering - handläggning och uppföljning av utförare

Avtal tecknas med de företag som ansökt och uppfyller av kommunen fastställda krav. Sektorschefen har utsett en ackrediteringsgrupp som handlägger ansökningarna, samt följer upp redan godkända utförare enligt uppställda kvalitets- och ekonomikrav.

Ackrediteringsgruppen består av:

  • Socialt ansvarig samordnare (SAS)
  • Enhetschef/controller ekonomi,
  • Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
  • Enhetschef biståndsenheten
  • Enhetschef utvecklingsenheten som även är sammankallade för gruppen.

 

Handläggning av ansökningarna sker i upphandlingsverktyget Visma Tendsign.