Bild på arrangörerna.

230 värdefulla personer uppmärksammades

I Skövde kommun finns en verksamhet för frivilliga personer som vill göra värdefulla insatser för äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Under torsdagen bjöds de frivilliga in till Arena Skövde där de bjöds på lunch. 230 personer fanns på plats.

Frivilligverksamheten kan handla om att göra en insats hemma hos någon eller på ett äldreboende. Insatsen kan vara så enkel som att ta en promenad eller läsa en bok för en annan person. 

– De frivilliga får ingen ekonomisk ersättning för sitt värdefulla arbete. Därför vill vi visa vår tacksamhet genom att bjuda in till den här lunchen. Med vår verksamhet vill vi bryta ensamheten hos äldre och personer med funktionsnedsättningar och ge dem ett meningsfullt liv, berättar Tobias Hultström, avdelningschef i sektor vård och omsorg.

Bild på en av de frivilliga.

En av de frivilliga är Ragnar Hülsemann. Ungefär en gång per månad underhåller han på Ekedals äldreboende.

– Jag gillar att spela elgitarr och får därför möjlighet att framträda på Ekedal med jämna mellanrum. På så vis kan jag sprida glädje och dela med mig av min musik till ännu fler personer, säger Ragnar.