Förbättrad webb

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Snart lanseras en förbättrad webb om funktionsnedsättning och äldreomsorg

Webbsidorna för funktionsnedsättning och äldreomsorg görs om. Förslag och synpunkter från allmänheten ger snart en bättre webb. Allmänheten har testat de nya sidorna och fått tycka till och ge förslag på förbättringar.

Skövde kommun förbättrar hela tiden sin webbplats. Årligen gör SKL-Sveriges kommuner och landsting en undersökning av kommuners webbplatser. Skövde kommun får högt betyg i dessa men undersökningen har också visat på områden som behöver förbättras. Sidor om "handikappomsorg", det vill säga sidor som rör funktionsnedsättning får lägre betyg i undersökningen.

Just nu pågår ett omfattande arbete för att förbättra sidorna som rör funktionsnedsättning (handikappomsorg) och äldreomsorgen.
– Det ska bli enklare för besökarna att få svar på sina frågor och informationen som presenteras på webben ska alltid vara aktuell, säger de båda projektledarna. 

Resultatet av detta arbete kommer att vara klart för publicering senare under hösten. Allmänheten har varit delaktig och gett synpunkter på innehållet i de uppdaterade sidorna. Förslag och åsikter från en utsedd referensgrupp ger snart en ännu bättre webb. Stort tack till er för ert engagemang! Ni hjälper oss att göra sidorna ännu bättre!